Her vil snart komme en side om mine interesser, nemlig slægtsforskning, lokalhistorie.
PÅ GENSYN
Marts måned: der er 31 dage i måneden.
I marts måned er der 4 Tycho Brahesdage 1. - 4. - 14. og 15..

Solopgang   1. marts 7:10, sol ned  1. marts 17:55.
Dagens længde 1. marts  10:45, siden vintersolhverv er dagen tiltaget med 3:51.
Solopgang 31. marts 06:52 sol ned 31. marts 19:57.
Dagens længde 31. marts 13:06 siden vintersolhverv er dagen tiltaget med 6:12.
,Nymåne Ny måne 13. marts kl. 11:22, Fuldmåne Fuldmåne 28. marts kl. 20:49.
Afrivningskalender
   


Tamperdage:
Faste og bodsdage i starten af hvert af kirkeårets fire kvartaler.
Dette lille vers kan hjælpe med at bestemme, hvornår det er tamperdag.
Onsdag efter Aske vi tamperdag få,
Onsdag i pinseuge ligeså,
Onsdag efter Hellig Korsets fest,
Onsdag efter Lucia komme tamperdag vist.
Læs mere [Klik her]
Click for Tirstrup, Danmark Forecast

Vejudsigten er fra Vejstation Tirstrup 
Brug F5 til at opdater.
Hvert år den første fredag i marts måned er det KVINDERNES INTERNATIONALE BEDEDAG [Klik her]
Bededagssymbolet:

Symbolet er udformet af irske kvinder, og det er sammensat af fire andre symboler.
Logo Kvindernes Internationale Bededag

Pile fra fjerne egne og mange
retninger mødes samme sted

Forenklet keltisk kors

Cirklen sammenkæder
kvinder i bøn

Steriliseret skikkelse i bøn

Officielle danske flagdage i marts  Dansk flag
Ingen flagdage

Militære flagdage i marts  Dansk splitflag
11. Flyvevåbnets hæderstegn
Fastelavn:
Fastelavn er en af forårets bevæglige højtider. Fastelavnssøndag kan falde mellem 1, februar og 9. marts. [Læs mere klik her]
Sluppen - et fastelavnsoptog
[Læs mere 
klik her]
Påsken:
»Påskedag falder altid på den første søndag efter første fuldmåne efter forårsjævndøgn.«Dette blev besluttet af kirkeforsamlingen i Nikæa år 325 e.f.k.. Efter denne regel kan det tidligst kan være påskedag 22. marts og senest den 25 april [Læs mere Klik her]

Vejrvarsler for marts måned

  • Mild marts varsler en slem april

  • Mild januar og lun februar giver ifølge folketroen meget hyppigt en kold marts måned.

  • Meget tåge og dis i marts varsler rimfrost i, april samt en våd og kølig sommer.

  • Svaler i marts varsler en meget varm sommer.

  • Marts er aldrig ringere, end at den dog bringer ni gode dage.

Vintergæk

Marts måneden er opkaldt efter den romerske krigsgud Mars. Efter Jupiter var Mars den fornemste af de romerske guder. I Kong Numa Pompilius gamle Romerske kalender fra ca. år 500 f.kr. startede året med marts måned, Det kom af at solen i denne måned gik ind i stjernetegnet Vædderen som er det første stjernetegn i dyrekredsen. Først da der i år 153 f.kr. indførtes nogle justeringer i den Romerske kalender, blev januar gjort årets første måned.

I Danmark hed måneden i gamle dage Thors eller (Thord) måned - Thor var jo også krigsgud. Men andre mener, at navnet var afledt af tord, der betød gødning. Marts måned er jo måneden, hvor der blev kørt gødning ud på markerne.

2. marts: Simplicius 

Dagens navn: "Simplicius" efter Pave Simplicius 1. (død 10. marts 483) var pave i perioden 468-483, som blev helgenkåret efter sin død.
Vejrvarsel: den vindretning det blæser i dag, vil rimeligt sikkert holde det kommende kvartal.

9. marts: "40 ridderes dag"

som vejret er på denne dag, vil det blive i de kommende 40 dage.

megen blæst på denne dag er et skidt varsel, så vil der blive meget blæst og kornet blæse af akset inden  høsten.

men hvis solen den dag blot vil skinne lige så længe som en fummelfingret kælling er om at sadle en hest så bliver vejret alligevel helt hæderligt.

12. marts: Gregorius dag

Dagen er opkaldt efter pave Gregor den store som var pave i årene 590-604. Oprindelig var han romersk præfekt. Men han valgte at blive kristen munk. Efter flere avancementer endte han – imod sin egen vilge – med at blive biskop.
Det var Gregor, der indførte læren om skærsilden.
Han er en af de fire såkaldte kirkefædre. De andre er: Antonius, Augistinus og Hieronymus.
Vejrvarsel: "Gregorius tø er så god som 100 læs hø".

16. marts: Gudmunds dag

dagen har navn efter en islandsk biskop, som døde på denne dag i år 1237. Han blev ophøjet til helgen, efter der var sket flere undere ved hans grav. Gudmund Arason er en af de få nordiske helgener. [Læs mere klik her]

17. marts: Gertrudes dag 

Benediktiner abbedisse, datter af Hellige Pepin af Landen, hendes mor var Itta af Ida. Itta grundlagde klostret Nivelles Abbey og i gjorde i 628 Gertrude til abbedisse der. Gertrude var en mystiker, begavet med visioner. Hun blev venner de irske helgener Foillian og Ultan. Gertrude er en protektor for rejsende og gartnere, og hun hjalp de dødes sjæle den første nat på vej til skærsilden.
Vejrvarsel:
"Gregorius tø er så god som 100 læs hø".
Hvis Gertrud puster – dvs hvis det blæser på denne dag – får bonden et dårligt år.
Blæst og slud på Gertruds dag varsler vinterens ende.
Regn på Skt. Gertruds dag giver en våd sommer.

20. marts Cordiusdag og (2018 forårsjævndøgn kl. 17:15): 

Dagen kar navn efter Cordius der var en officer i kejser Diocletians hær ca. år 300 e.kr. som var blevet omvendt til kristendommen.
Jævndøgn betyder at dag og nat er lige lange. Dette skyldes at jorden i sin bane omkring solen befinder sig lige netop på det sted hvor solen lige præcis står over ækvator klokken 12 middag.

24. marts Matthias

Som vejret er denne dag, vil den holde sig de kommende 40 dage
Hvis det er tåget, og rågerne vender tilbage denne dag, bliver det et godt vækstår.
Vejrvarsel: "Hvis Matthias ikke finder is, lægger han is", dvs. hvis det ikke er frost, vil der blive frost en tid herefter.

25. marts Mariæ Bebudelse "Vor Frue dag i våren også kaldet Vår Frue dag"

Vejrvarsler:
Det lover god vækst, hvis viben nu har lagt tre eller måske endda fire æg.

Fryser det denne nat, vil det fryse endnu 40 dage. 
og det generelle vejrvarsel for alle Vor Frue dage som lyder. Som vejret var på den foregående "Vor Frue dag  (2. februar Maria renselsesfest) ", således skal det også blive på denne, og som det er på denne "Vor Frue dag" skal det også blive på den næste (2. juli Maria besøgelses dag) . (Læs mere [Klik her

])
Folketro:
Den der kom først i seng på Vårfruedag var også den første der fik afgrøden i hus til høst,
Vårfruedag var også dagen hvor vinterjagten ophørte.
 

31. narts Babinasdag 2018 Blå Måne (Bue Moon)
Opkaldt efter Balbina, der var Quirinus´ datter. Hun var mirakuløst blevet helbredt for en svulst, og levede som jomfru.

Fuldmånen 31 marts 2018 er månedens 2. fuldmåne. Når der i samme måned er to fuldmåner kaldes den sidste Blå måne (Blue moon) et sådant fænomen forekommer med ca. 2½ års mellemrum men på trods af denne regel var der alligevel også to fuldmåner i januar 2018.

Fredsduen
Denne fredsdue flyver fra hjemmeside til hjemmeside
gennem så mange lande som muligt.
Tag duen med dig, og sæt den på din hjemmeside.
Forrige måned - Næste måned
Kvindernes internationale bededag falder hvert år på den første fredag i marts måned.

Kvindernes Internationale Bededag har eksisteret i Danmark siden 1928. Året før i 1927, blev bededagen, der havde sin oprindelse i den presbyterianske kirke i USA, gjort international. Bededagen havde, ved sin start i 1887, til formål at skulle bede for ‘hjemme-missionen’, og senere da to baptistkvinder tog bededagen til sig, blev det udvidet til en togrenet vision, hvor der også skulle bedes for ‘ydremissionen’. Siden 1969 har Danmarks økumeniske kvindecenter været med til at planlægge bededagen.