Gudmund Arason Islands nationalhelgen 

 

Dagen er mindedag for Den hellige Gudmund Arason der blev født i 1161 i Grjótá i Hörgárdalur på Island. Han var født udenfor ægteskab, men var af en meget god slægt. Han er en af de få nordiske Helgener der har fået plads i kalenderen

Gudmund ble præsteviet i 1185 kun 24 år gammel på grund af sin fromhed og godhed. Eftersom han var født udenfor ægteskab, måtte han have pavelig dispensatjonsbrev for at blive præst.

Han ble bispeviet i Nidarosdomen den 13. april 1203 af ærkebiskop Eirik Ivarsson. Han forpligtige sig til at fortsætte sine forgængers arbejde, noget som varstyrke Kirkens magt og position. I stedet gik udviklingen i modsat retning. Gudmund var en kristen idealist som anså alle mennesker som lige overfor Gud. Han prækede om fattigdommens salighed og mente at Kirken var blevet ledet på vildspor i sin stræben efter magt og rigdom

Figur  Biskop Gudmund Arason Island

Gudmund var generøs med Kirkens jord, og de fattige samlede sig rundt ham. Snart bosatte en stor gruppe fattige sig i områderne rundt Hólar for af jorden at skaffe sig et leve grundlag. Gudmund hjalp de nødstedte, elendige og fattige og forsvarede dem mod overgreb, og han rejste rundt fulgt af sin usle skare som gjorde sig skyldig i alskens udskejelser. Denne generøsitet hissede de lokale jordejere og høvdinge op, for Hólar var et fattig bispedømme. Øvrigheden og bønderne mente at Gudmund ødslede bispestolens gods bort, og af den grund la han sig ut med mænd med stor magt, og han fik mange fjender.

 

 

Store mirakler blev knyttet til Gudmund, miraklerne skete både i hans tid som præst og senere. Hans mange heftige tvister med høvdingene blev hurtig fjernet fra den kollektive hukommelsen, men hans fromhed og generøsitet voksede til legendariske højder. Gudmund blev omtalt som en hellig mand eller til og med som en helgen. I 1315 ble hans jordiske levninger skrinlagt i en storslået ceremoni, noget som svarede til en lokal saligkåring eller benetifikation, det første trin i en helligkårings proces.
Han døde den 16. marts 1237 af alderdomssvækkelse 76 år gammel og slap dermed for at blive suspenderet af paven. Han blev dog aldrig kanoniseret, det vil sige at han aldrig blev godkendt som helgen af den katolske moderkirke, men på Island var han folkehelgen.

Gudmund døde av alderdomsvækkelse den 16. marts -som også er hans mindedag- 1237, 76 år gammel

Figur Hólar er et lille samfund í Hjaltadal med omkring 100 beboere beliggende i distriktet Skagafjörður, som var sæde for biskop Gudmund Arasson (1161–1237) under hans kamp med de islandske høvdinge.