Dyveke lille due elskerinde frille maitresse
Top Banner
 

Madam de Hansen

Frederik Vs elskerinde

 
Else Hansen (Cathrine Marie Mahs Hansen) bedre kendt som madam de Hansen født ca, 1720 død 4. september 1784.


Hun var kong Frederik Vs elskerinde. Hun var den ene af kun to kvinder ud kongens mange kvindelige bekendtskaber der opnåede et længere varende forhold til kongen.
Else Hansens baggrund er ukendt. Men traditionen hævder at hun var søster til kongens kammertjener Henrik Vilhelm Tillisch. Efter sigende var det ham der i 1743 om natten smuglede sin søster ind i kongens sovegemak.


Kongen var kendt for sin udsvævende livsstil. Han deltog ofte i orgier med sin mandlige venner hvor alkoholen flød og prostituerede kvinder dansede nøgne rundt hvorefter kongen stærkt beruset slog dem med sin pisk. Disse kvinder opnåede dog aldrig status som længere varende elskerinde. Heller ikke ædle kvinder der af deres forældre blev tilbudt kongen i håb om at de kunne udvirke goder/status til familien opnåede, heller ikke disse opnåede et længere varende forhold til kongen.
 

Forholdet mellem kongen og Else Hansen var noget helt særligt.


Fra 1746 til 1751 fik Else Hansen fem børn sammen med kongen. Hvor de to ældste børn blev født vides ikke. De tre yngste blev født på Herregården Ulriksholm på Fyn. Som var en herregård ejet af Ulrik Frederik von Heinen som var en svoger til Frederik Vs overhofmarskal Adam Gottlob Moltke. Formentlig har det været ham der arrangerede at madam Hansen hvert år når hendes graviditet blev synlig blev sendt til Ulriksholm for at føde.
De tre ældste børn er døbt i Kølstrup kirke hvor de er indskrevet i kirkebogen med Else Hansen som mor og en ikke eksisterende bortrejst mand kaldet Frederick Hansen skibsskriver fra Göteborg til Kina som faren.


Forholdet mellem kongen og Else Hansen er formentlig ophørt i 1752 i hvert fald omtales forholdet ikke mere. Hun slår sig derefter sammen med sine børn ned på ejendommen Kejrup ved Ulriksholm.
Hun benævnes derefter som enke efter salig afdøde kaptajn de Hansen. Efter Frederiks død i 1766 erhvervede hun ejendommen Klarskov på Fyn efter kun et par år flyttede hun i 1768 til Odense, men i 1771 flyttede igen tilbage til Klarskov hvor hun blev boende til hendes død.
Hun er begravet i Marslev kirke.
Madame de Hansen
Protræt maleri af
Madam Cathrine Marie de Hansen
malet ca. 1764 af
Jens Thrane den yngre
Herregården Ulriksholm
Herregården Ulriksholm hvor madame Hansen var på barselsophold når hun skulle føde.
Frøstrup Kirke
Kølstrup Kirke
hvor Frederik V og madame Hansen tre yngste er indskrevet i kirkebogen
Anna Maria
Sophie Charlotte
Ulrich Friedrich
Klarskovgård Klarskovgård hvor Madame Hansen efter Kongens død tilbragte de sidste år af hendes liv Marslev Kirke
Marslev Kirke hvori madame de Hansen er begravet
Madame Hansen fik aldrig nogen officiel anderkendelse eller nogen indflydelse på Kongens regeringsførelse.
Der blev dog fra kongelig side taget godt hånd om deres børn. Sønnen levede knapt et år. Men døtrene blev alle voksne og blev gift med mænd fra adelsstanden eller det højre bogerskab. Når de indgik ægteskab fik de 3000 rigsbankdaler til brudeudstyr og en obligation på 7000 rigsbankdaler fra  partikulærkassen (en pengekasse der stod til kongens personlige rådighed adskilt fra statskassen) Efterkommere blev på statens lønningslsite igennem mange år. Så sent som i 1862 modtog Anette Fehmann datter af Anna Marie de Hansen og Peter Fehmann årlidt 400 rigsbankdaler fra satskassen.

Til almanakken