INTERNET ALMANAK _ ÅRHUS NV

INTERNET ALMANAK - ÅRHUS NV

 Her vil snart komme en side om mine interesser, nemlig slægtsforskning, lokalhistorie. PÅ GENSYN
Skt. Søren i Ry skildres som en begavet bondedreng, der mens han gik og pløjede på sin fars mark ved Ry fik et syn, Han drog derefter på pilgrimsvandring blev præst og endte som biskop i Köln til sin død omkring år 400.
I Sønderskoven ved Ry blev en kilde med helbredende kraft kaldt Skt. Sørens kilde. I dag pibler vandet fra kilden ud igennem et jernrør i en stensætning og der er lavet et lille anlæg med nogle bænke og borde, så folk der besøger kilden kan sidde og dvæle en stund. Der er mange kildefremspring i området og det vides ikke bestemt om vandet der kommer ud igennem jernrøret er fra den oprindelige Skt. Sørens kilde. Udfra en beskrivelse fra forrige tider kunne det måske bedre være en kilde ved en bakkeknold tæt derved. Anlæg ved Skt. Sørens kilde
Skt. Sørens kilde 1923 Kildens helbredende kraft skulle især være god mod øjensygdomme. Kildens kraft blev kendt videnom og i stort tal valfartede folk fra hele Jylland og Nordtyskland dertil, og i middelalderen var den en af de mest besøgte kilder i Jylland. Der blev afholdt kildemarked tre gange årligt Valborgdag (1. maj), Korsetsophøjelse (14. september) og Skt. Sørens mindedag 23. oktober. Mange mennesker der var blevet helbredt ved kildens kraft skænkede store gaver til den nærliggende Skt. Søren Kirke. Der var derfor råd til af flere omgange at udvide kirken med tilbygninger. Efterhånden var kirken stor som en domkirke, men efter reformationen svandt antallet af valfartende meget ind, og der var ikke længere råd til at vedligeholde den store kirke og den gik i forfald. En del af kirken blev derfor revet ned og den kom til at fremstå, stort set som den gør i dag.

Billdet til venstre
I 1923 var der stadig folk der besægte Skr. Sørens kilde og drak af vandet
 
Gl. Rye kirke - Sankt Sørens kirke Kirken har en plads i Danmarkshistorien idet den dannede ramme om kongevalget d. 4. juli 1534, hvor gejstlige og den jyske adel efter en kongeløs periode valgte Christian 3. til Danmarks konge. Kongevalget førte til reformationen og den katolske kirkes fald i Danmark. I praksis strakte reformationen sig over flere årtier. Officielt blev den indført ved recessen af 30. oktober 1536

Billedet:
Gl. Rye kirke - Sankt Sørens kirke som den fremstår i dag. Et langhus i fire fag og det frit stående tårn som blev bygget i 1912.
. Til kalenderen