Marie Sophie Frederikke

 
MSF  Marie Sophie Frederikke (dansk dronning 1808 -1839 samt norsk dronning 1808 -1814), blev født onsdag den 28. oktober 1767 i Hanau Hessen-Nassau.
Død 21. marts1852 på Frederiksborgslot. Stedt til hvile i Frederik d. V's kapel i Roskilde domkirke ved sin mands side.
Hendes far var landgreve Carl af Hessen-Kassel. Hendes mor var prinsesse Louise af Danmark (datter af Frederik d.V og søster til Christian den VI).
Da landgreve Carl blev udnævnt til Statholder i Slesvig og Holsten bosatte familien sig på Gottorp slot i Slesvig. Her og på landstedet Louisenlund ved Slesvig voksede Marie Sophiex Frederikke op, og hele livet følte hun sig stærkt knyttet hertil.
Hun .fik en helt igennem tyskpræget og tysksproget opvækst.

Som 23 årig blev hun den 31. juli 1790 på Gottorp slot gift med sin fætter Kronprins Frederik den senere kong Frederik d. VI. Sammen fik de 8 børn, men af børnene var der kun to piger der overlevede:

Carroline 1793 – 1881.

Vilhelmine 1808 – 1891.

.
 På billedet herover sesKong Frederik d. VI og Dronning Frederikke samt prinseserne Carroline og Vilhelmine

Kredse ved hoffet og i regeringen var stærkt imod dette ægteskab.

Befolkningen modtog hende derimod med storbegejstring. Parrets indtog i København 14.september 1790 blev et. veritabelt triumftog. P.A. Heiberg havde skrevet flere digte til parrets hyldest og der var hængt banner op overalt i byen. Thorvaldsen havde lavet tre statuer til en æresport på Kogens Nytorv.

Kronprins Frederik havde allerede 16 år gammel i 1784 ved et statskup overtaget magten efter sin fader den sindssyge Christian d. VII. I 24 år havde han den reelle magt og regerede som Kronprinsregent indtil faderens død i 1808.
Som traditionen forskrev i enevældens tid blev parret kronet ved en stor kronings og salvedes højtidelighed i Frederiksborg slotskirke den 31. juli 1815

Salveses og Kroningsfest Dronningen levede et stille og tilbagetrukket liv og følte sig selv som en fiasko på grund af at der blandt børnene ikke var en dreng til at føre dynastiet videre. Ved den sidste fødsel pådrog hun sig en underlivsskade, der gjorde hende stærkt bevægelses hæmmet og hindrede et fortsat ægteskabelig samliv. Hun blev nu nød til at affinde sig med at Frederik etablerede sig i et forhold med Frederikke Dannemand som elskerinde. Efter hånden blev dette forhold halv officielt, og der findes flere børn i dette forhold.
Mens kong Frederik d. VI deltog i Winerkongressen 1814 – 1815, var dronning Frederikke udnævnt til regent og førte forsædet i gehejmestatsrådet. Her afslørede hun et godt kendskab til dansk indenrigspolitik. Det var også hende der gav Kongen ideen om at gøre hendes svoger hertug Wilhelm af Holstein-Beck til hertug af Glüksborg, hvilket banede vejen til tronen for hans søn den senere Kong Christian d. IX.
Efter sin mands død3. December 1839 levede hun resten af sit liv en stille og tilbagetrukket tilværelse, agtet og æret af sine omgivelser for den værdighed og tradition hun stod for. Til sin store sorg måtte hun i sin høje alderdom opleve familiens splittelse over det Slesvig Holstenske oprør, som førte til 3 årskrigen. 
Her til højre ses landstedet Louisenlund      Her til venstre ses Gottorp slot