Top Banner

Sankt Lucia * Lussenatten

13. december Sankt Lucias dag - natten før sankt Luciasdag Lussenatten

Dagen er mindedag for Lucia en ung kristen kvinde der levede i 300tallet mens kejser Diocletian herskede, hun kom fra byen Syrakus på Sicilien.

De to billeder til højre:
To meget forskellige fremstillinger af Sankt Lucia. men på begge ses hun med sine attributer skålen med de to øjne og palmegrenen.
Sankt Lucia Sankt Lucia
Sankt Lucia og hendes moder 
Lucia og hendes mor besøger den hellige Agathes grav i Cathania.
Ifølge legenden led Lucias mor der var græsk og hed Eutycia af en mavesygdom, mor og datter drog derfor til den hellige Agathe af Cathanias grav. Da de bad for moderens helbredelse viste Sankt Agathe sig for dem og sagde til Lucia  "Hvorfor beder du mig om noget du selv kan give din moder? og moderen blev helbredt. Sankt Agathe fortalte at Lucia ville blive en martyr.
Denne oplevelse fik Lucia til at bekende sig til den kristne tro, Lucia gav alle sine ejendele til de fattige, hun delte også mad ud til de fattige og syge, og for at have begge hænder frie til at hjælpe bar hun lys på sit hoved. Over alt dette blev hendes forlovede så fortørnet, at han angav hende den romerske statholder, Paschasius. 
 
Hun blev dømt til at blive anbragt på et bordel. Man da hun skulle bringes til bordellet stod hun så urokkeligt fast så tungt og fast som en klippe, og end ikke adskellige okser og mange mænd kunne rokke hende ud af stedet. Der blev så gjort forsøg på at brænde Lucia men ilden ville ikke fænge. Der blev også gjort forsøg på at hælde kogende olie over Lucia men olien ville ikke brænde hende. Så drog bødlen sit sværd som han stak hendes øjne ud med for derefter at jage det gennem hendes hals og så døde hun, alt dette skete omkring år 304. Hun blev straks set som en martyr og den katolske kirke kårede hende som helgen. Det skulle være særligt godt at bede til hende i forbindelse med hals-eller øjensygdomme. Lucia blev begravet i Syrakus, men i 1038 blev hendes jordiske rester ført til Konstatinobel for igen at blive stjålet, og de findes nu i San Gerenia kirken i Venedig.
Billedet til højre Rettergang:
Lucia dømmes til anbringelse på et bordel
Lucia dømmes til anbringelse på et bordel
Til venstre ses
San Geremia kirken i Venedig
set fra Canal Grande 

Glaskisten med sankt Lucias relikvier i San Geremia kirken
 
Höld musemarkøren over billedet og det bliver vist i større udgave.
Luciaoptog  Traditionen med Lucia optog er forholdsvis ny i Danmark. Det første Luciaoptog i Danmark menes at have fundet sted i 1944. Sekretæren i Foreningen Norden havde været i Sverige og set Luciaoptogene der. Han syntes så godt om det at han tog ideen med sig hjem og for at bringe lys i en mørk tid under den tyske besættelse af Danmark arrangerede han i 1944 det første luciaoptog i København. Siden er traditionen bredt sig til resten af Danmark, hvor der nu er Luciaoptog på mange skoler børnehaver og ældre plejecentre landet over. I Danmark foregår fejringen Sankt Lucia næsten udelukkende i skoler og andre institutioner mens den i Sverige også foregår i private hjem. Lucia med lyskrans
Men også i længst forsvundne tider markerede man Luciadagen og natten især i Sverige men også nogle steder i Norge og Danmark men det var den gang ikke en hyggelig og stemningsfuld tradition som i dag.
Før år 1700 brugte man i Sverige, Norge og Danmark den Julianske kalender den 13. december årets korteste dag og nat var dermed den længste og i denne lange mørke nat var der troldtøj på spil. Man måtte helst ikke gå udenfor og alt udearbejde skulle være afsluttet. Dyrene kunne tale og det kvindelige væsen Lusse var en del af det onde pak som man måtte beskytte sig i mod. Det gjorde man med lys og bønner som denne norske bøn.
Sankta Lucia
Sort sænker natten sig i stald og stue
Solen er gået ned. skyggerne truer
Ind i vores mørke hus
stiger med tændte lys
Sankta Lucia Sankta Lucia

Natten er mørk og stum.
Med et det suser
i alle de tyste rum,
som vinger der bruser
Se, på vor tærskel står
hvidklædt med lys i hår
Sankta Lucia Sankta Lucia.

Mørket skal flygte snart
fra jordens dale.
Sådan hun et vidunderligt ord
til os siger.
Dagen skal atter gry,
stiger til røde sky.
Sankta Lucia Sankta Lucia
Sankta Lucia
Sort sænker natten sig i stald og stue
Solen er gået ned. skyggerne truer
Ind i vores mørke hus
stiger med tændte lys
Sankta Lucia Sankta Lucia

Natten er mørk og stum.
Med et det suser
i alle de tyste rum,
som vinger der bruser
Se, på vor tærskel står
hvidklædt med lys i hår
Sankta Lucia Sankta Lucia.

Mørket skal flygte snart
fra jordens dale.
Sådan hun et vidunderligt ord
til os siger.
Dagen skal atter gry,
stiger til røde sky.
Sankta Lucia Sankta Lucia
“Lussenatten lange, ikke være bange.
Gud beskytte gård og grund, fisk i vand og fugl i lund.
Ko og hest og får og ged blive karske, trind og fed.
Hellige moder, gode Krist, fri fra Djævels død og list.
Ikke være bange, Lussenatten lange.”
Lussenatten

Lys i natten i den lange Lussenat
 Af denne tale måde forstås det at natten virkelig har føltes lang
"Lussenatten er så lang, at koen bider tre gange af sult i lænken, inden den er omme"
en anden tale måde vedr. Lucia natten
"Efter Lucienat forlænges dagen med et hanefjed"
Tilst 200 år
Fra landsby til Global forstad
Tilbage Tilst Arkiv