Topbanner

 Her vil snart komme en side om mine interesser, nemlig slægtsforskning, lokalhistorie. På GENSYN
Web-almanakken Århus NV

Carpe Diem - Grib dagen
Dagen i dag, du bruge kan
både med følelse og forstand.
Andre du møder på din vej,
påvirket bli'r af dig.
Giv dem et smil, det varmer enhver
mere end penge, er det jo værd.
Deler du glæden ud min ven,
se, hvor du får igen.
Afrivningskalender
     
August måned: der er 31 dage i måneden.
Solopgang   1. august 05:23 sol ned  1. august 21:29.
Dagens længde 1. august  16:06, siden sommersolhverv er dagen aftaget med 1:37. 
Solopgang 31. august 06:22 sol ned 31. august 20:17
Dagens længde 31. august 13:57 siden sommersolhverv er dagen aftaget med 3:47.

Nym�ne Ny måne 27. august kl. 10:18, Fuldm�ne Fuldmåne 12. august kl. 3:36
 
   
Officielle danske flagdage i August Dansk flag
Ingen officielle flagdage i  august.
Militære flagdage  i August  Dansk flag
Ingen militæreflagdage i August måned
August:
Månedens gamle danske navn er Høstmåneden, det skyldes at man netop i denne måned fiskede meget store mængder af den fede høstsild, disse blev nedsaltet og gemt til vinteren.
Høsten:
I høsten var det i gammel tid skik at når der kom en fremmed ud i marken, stillede høstfolkene sig op på en række og hængte huerne på leens knage. Forkarlen slog tre slag med sin strygespån på lebladet og derefter strøg alle leen. For denne opvisning måtte den fremmede betale en flaske brændevin
August måneds vers:
"Nu slår jeg kornet det hvide,
og ser til om leen kan bide.
Jeg drikker og æder bitter mad,
og gør mig dertil ret dygtig glad"

Vejrvarsler for August måned

 • Er i august den første uge hed, da vare vinteren ej længe ved.

 • Regn i august gi'r et smukt september vejr.

 • Hundedagene 23. juli - 23 august (Læs mere Klik her)

August måned

Tycho Brahes-dage,
dage hvor alting går en i mod
August:20 . og 21.

.

1. August: Peters fængsel

Blæst på Peters fængsel varsler en dårlig høst.
Peters fængsels dag blæst slår kerneren ud af aksene.
Regner det på denne dag vil det regne hele måneden.
Regn på Peters fængsels dag gør rugen klejn.

5. August: Osvaldus dag

Opkaldt efter den Englands Kong Osvald, der mistede livet i en krig mod hedninge denne dag. Han døde år 642.
På denne dag i 1585 fødtes Jesper Rasmussen Brochmand som gennem udgivelsen af hans Huspostil flere forkellige udgaver fik stor indflydelse på almuens forståelse og praktiseringen af kristendommen, og udformning og indhold af gudstjenesten helt op mod vore dage.

Huspostil
i Ordbog over det danske sprog beskrives en huspostil som en samling af prædikener og andre gudelige betragtninger til husandagt.

Jesper Rasmussen Brochmand født 5. august 1585 død 19. april 1652 var professor ved Københavns Universitet 1610-1638 og biskop over Sjælland fra 1638 til sin død.
Det var magtpåliggende for ham at vække det religiøse liv i den danske menighed og løfte den til større sædelig alvor.
1635 udgiver han vinterparten af sin -Sabbati sanctificatio eller gudelig betænkning over alle evangelier og epistler på søndage og alle hellige Dage.
1638 udgiver han sommerparten.
Udgaven fra 1862 fik denne lange titel:

"Hus-Postil eller Endelig Betænkning og kort Forklaring over alle Evangelierne, som paa Søndagene og Helligdagene udi Guds Menighed det gandske Aar igjennem pleie at fremsættes og forhandles: Guds Børn til gudelig Øvelse"

og var i to århundreder den danske almues kæreste andagtsbog.

Almuens oplysning søgte han at fremme ved at skærpe bestemmelserne om katekisation (en lærebog om kristendom). Ligesom husandagten næsten lige ned til vore dage har søgt sin næring i Brochmands huspostil, Ligesom gudstjenesten i Den danske Folkekirke endnu igennem mange former er præget af den sunde, praktiske religiøse sans, hvormed han omordnede den. Efter hans forslag afskaffedes 1640 den latinske korsang, og fra den tid af blev hele gudstjenesten dansk. De bønner, hvormed denne endnu den dag i dag indledes og sluttes, er af Brochmand, ligesom også kollekten og bønnen i fasten og på Langfredag.
Jesper Rasmussen Brochmand
Huspostil

9. August: Romanus soldat i Rom

I dag slutter de lyse nætter og sommeren lakker mod enden. Egentlig er de lysenætter et astronomisk begreb. Når solen i nattetimerne ikke når mere end 18 grader under horisonten, har vi lyse nætter. Solen går ganske vist ned, men fordi den ikke når så langt ned, kan sollyset selv om natten oplyse nattehimmelen.
Det er fordi, vi har luft på jorden, og sollyset bliver brudt i atmosfæren.
Der er dog stor forskel på hvornår de lysenåtter starter og slutter alt efter hvor i landet du befinder dig. Fra Skagen i nord til Gedser i syd er der en forskel på ca. 11 dage.

;

10. August: Skt. Laurentius dag

 •  Erik Plovpenning myrdes på Slien i år 1250. Hans broder Abel menes at være ansvarlig for mordet. Men antagelig udført af to af  Hertug Abels betroede mænd Tyge Rost og Lave Gudmundsen.

 • Er himlen klar på Skt. Laurentius dag bliver høsten god men vinteren streng

 • Er det gråvejr eller regn på denne dag, får vi en mild og våd vinter.

 • Hvis det er klart vejr om formiddagen, får vi streng vinter efter Kyndelmisse.

 • Gråt og overskyet vejr om eftermiddagen varsler mild vinter efter Kyndelmisse

 • Læs mere om Skt. Laurentius og Persiderne [Klik her]

12: August Claras dag

Vaskekonernes skytshelgen, der grundlægger clarissernes nonneorden i overensstemmelse med franciskanernes regler. Hun grundlægger det første Clara-kloster i Sankt Damiani kirken i Assisi. Hun dør i år 1253.
Det første danske Clara-kloster stiftes i Roskilde i 1256, heraf navnet Klareboderne.
1503 Prins Christian, den senere Christian III af Danmark-Norge fra 1534-1559, fødes på Gottorp Slot.
[Læs mere om Kong Christian III]

15.  august: Mariæ Himmelfart

I den danske kalender er dagens navn Mariæ Himmelfart. Dagen er til minde om Jomfru Marias, Jesus moder, optagelse i himlen.
Forestillingen om Marias himmelfart har været kendt helt tilbage til 300-tallet. Men blev først officiel katolsk kirkeskik, da Pave Pius den 12.i 1950 udsendte et nyt Mariædogme, som fastslog, at Maria ikke var død og begravet som andre mennesker, men var blevet optaget med sjæl og legeme i himlen. Herefter har den katolske kirke fejret Maria Himmelfart den tredje snndag i august.


Der er et vejrvarsel knyttet til alle Maria dage:
Det siger at som vejret var på den foregående Mariadag, således skal det også blive på denne Mariadag, og så skal det også blive på den næste Mariadag.

Jomfru Mari� optages i himlen
Herover ses Tizians billede fra Frari kirken i Venedig, som viser Maria svævende med ansigtet lysende af hengivelse på vej mod Gud væk fra de forsamlede apostle, hvor en af dem med hånden når den sky, hun ledsaget af englebørn svæver på.

 

19. August: Sebaldus dag

Hvis lyngen blomstrer nu, vil vi komme til at gå i sne til halsen.

 

23. August: Zachæus dag

 • Hundedagene starter 23. juli og ender 23. august.

 • Til vejret i hundedagene knytter sig den folketro, at hvis det regner første hundedag, vil det regne de næste 14 dage eller alle hundedagene.

24. August: Bartholomæus dag

Hvis der står umejet korn på marken denne dag er det tabt stormen vil tage det

 

Fredsduen Denne fredsdue flyver fra hjemmeside til hjemmeside
gennem så mange lande som muligt.
Tag duen med dig, og sæt den på din hjemmeside.

This dove of peace flies from site to site
through as many countries as possible.
Take the dove with you and put it on your website.
Forrige måned - Næste måned
Andre intresante steder Tilst 200 år fra landsbysamfund til global forstad [Klik her]  
Konger . Droninger_ Elskerinder, Friller og Maitresser