Her vil snart komme en side om mine interesser,
nemlig slægtsforskning, lokalhistorie.
PÅ GENSYN

 

Maj måned: der er 31 dage i måneden.
Solopgang   1. maj 05:35 sol ned  1. maj 21:00.
Dagens længde 1. maj  15:26, dagen er titaget med 8:34 siden vintersolhverv.
Solopgang 31. maj 04:41 sol ned 31. maj 21:55.
Dagens længde 31. maj 17:14, dagen er tiltaget med 10:21 siden vintersolhverv.
FuldmåneNymåne 16. 6:15 -  NymåneFuldmåne 30. 13:31
Afrivningskalender
 
Officielle danske flagdage i maj Dansk flag
5. maj - Danmarks befrielse 1945

26. maj - H.K.H. Kronprins Frederik (Født 1968)
Militære flagdage  i maj  Dansk flag
9. maj - Kampen ved Helgoland 1864
  • Torden i maj lover intet godt. Men regn kan betale en guldplov, for bonden er majregn ligeså meget værd som en kongekrone..

  • Sibylle-spådommen sagde omvejret:
    "Torden i maj skal ej betyde godt år",
    "sval maj gir boden meget hø i laden" og
    "en varm maj gøder kirkegården".

  • Ifølge gamle støvede bøger anbefaledes varme bade denne måneden, lige som det anbefaledes at spise varm mad, og drikke malurt og salvie.

Majtræ

Almindelig hæg eller majtræ er en stor busk eller et lille træ med en opret, oval krone. Navnene har planten fået, fordi den blev brugt som hæk, og fordi den blomstrer i begyndelsen af maj.
Tycho Brahes-dage. dage hvor alting går en i mod

Maj: 7. og 18.

Store bededag og Kristi himmelfartsdag er begge en af forårets bevægelige helligdage deres placering i kalenderen afgøres af hvornår påskedag falder.
Store bededag falder altid fredag før fjerde søndag efter påske og fordi påsken flytter sig fra år til år flytter datoen for store bededag sig også. Store bededag kan tidligst ligge den 17. april og senest den 21. maj. Læs mere [Klik her]
Kristi himmelfartsdag falder 40 dage efter påske eller sagt på en anden måde 6. torsdag efter Skærtorsdag Kristi Himmelfartsdag kan derfor tidligst fade den 30. april og senest 3. juni. Læs mere [Klik her]
Pinsen falder altid påden 7. søndag efter påskedag, derfor kan det tidligst være Pinsedag den 10. maj og senest den 13. juni Læs mere [Klik  her]

  • 1. maj: Valborg dag læs mere om om valborg dag [Klik her]

Lige så mange dage som lærken synger før Voldersmisse, lige så mange dage vil den græde derefter. Dvs. det vil regne.
Frost på Valborg nat (natten til 1. maj) giver frost de næste 40 nætter.
Regn på Voldermisse varsler tørvejr resten af måneden.
Hvis det er tørt denne dag, er der risiko for en dårlig sommer.
Hvis rugen ikke denne dag kan skjule en lærke, bliver det dårligt vejr til sommer.

3. maj:  Korsmessedag

Folketraditionen sagde at svalerne vendte tilbage på korsmessedag. Det siges derfor, at det er et skidt varsel for sommeren, dersom landsvalen endnu ikke er kommet denne dag.
I følge gammel bondetradition blev kornet særligt godt, når det blev sået på Korsmessedag

5. maj:  Gothardsdag

Dagen har navn efter biskop Gothards fra Hildesheim. Der blev bygget et kapel til ham i Sankt Gothards passet. År 1038.
Der flages på hel stang til minde om Danmaræs befrielse 1945.
Lysenætter begynder.
De lysenætter vare fra ca. 5. maj til 8. august. I den periode kommer solens centrum aldrig længere ned end under 18 grader under horisonten, som kaldes for astronomisk tusmørke. Det vil sige at det i stedet for sort nat bliver et diffust tusmørke. Himlen opleves dog ikke særlig lys især ikke i storbyerne hvor himlen altid er oplyst af gadelys m. m.. Først tættere på Skt. Hans når solen ikke kommer længere ned end 12 grader under horisonten hvilket kaldes nautisk tusmørke opleves himlen for alvor at være lysere om natten. Og igen når solens centrum ikke kommer længere ned end 6 grader under horisonten hvilket kaldes borgerligt tusmørke vil der natten igennem være et diffust lys.

Lysenætter

9. maj:  Casparsdag og Europadag

Dagen har muligvis navn efter den ene af de tre vise mænd.
Den 9. maj 1950 blev det første skridt taget til at skabe det, der senere er kendt som Den  Europæiske Union. Det var EU’s stats-og regeringschefer, der på et topmøde i Milano i 1985 vedtog  at fejre den 9. maj som »Europadagen«. 27 lande har på demokratisk vis valgt at være med i Unionen  –de har dermed forpligtiget sig til at arbejde for fred og solidaritet som de grundlæggende værdier.


12. maj: Pancratius dag også kaldet "Hellig tre bønder"

Kun hvis nattergalen synger denne dag, bliver vejret resten af foråret og sommeren godt.

25. maj: Urbanus dag


Hvis det blæser denne dag, kommer der meget stormvejr resten af året.
Regn på Skt. Urbanus dag varsler ilde for året.


Fredsduen
Denne fredsdue flyver fra hjemmeside til hjemmeside
gennem så mange lande som muligt.
Tag duen med dig, og sæt den på din hjemmeside.

This dove of peace flies from site to site
through as many countries as possible.
Take the dove with you and put it on your website.
 

Fra Mundheld og meninger om landvæsen og bondehandel fra 1840 stammer følgende udsagn:

Tiden mellem påske og pinse er årets dejligst tid. Kejser Karl den store kaldte maj måned for ”Glædens måned”

Bonden ønsker sg ikke for megen varme, da den dels tørrer jorden for meget, dels er den gunstig for allehånde skadelige insekter.

Tordner det i maj betyder det et frugtbart år; efter andre kilder tillige megen storm; dog tordner det når månen står tvillingernes tegn, så fordærves kornet.

Nu har fuglene æg eller unger, og deres stemmer forkynder, at de befinde dem vel.

1.   1. maj Voldborg dag, nu kaldet Philippi Jacobi, blev i fordums tid anset for en festdag; den gav anledning til lystigt selskab og svir. Regn på Voldborg aften betyder eller stærk dug om natten giver et godt år, Når kvæget på denne dag får foderkager af løg, diil, meel, og honning beskyttes det mod hereri. Hellige bønders dage eller uge var ugen efter Voldborgs dag, når den bedste sædetid er, nemlig for byg.

2.       13. maj Servetius. Man er ikke ret sikker på sommeren før på denne dag, men ”én svale giver ingen sommer.”

3.       18. maj Erik, Erik den 9. der var konge i Sverrig, hustru Kristina Björnsdotter af Danmark, han opnåede dog aldrig at blive kanoniseret.

4.       25. maj Urbanus da skulle sommeren ret begynde. Endnu kan kornet blive til hvad det skal; Bonden kan gå ud og vøre i tvivl om, hvad hans ager vil give ham. Godt vejr på Skt. Urbanus betyder en god vin høst; derfor gøres der megen ære af Skt. Urbanus i vinlandene.

5.       28. maj Wilhelm: skal være den biskop for hvem kong Svend Estridsen ydmygede sig for. Det er dog rimeligere at antage at denne helgen forskriver sig fra England.

Forrige måned - Næste måned  Andre intresante steder
Tilst 200 år fra landsbysamfund til global forsted [Klik her] - Konger/Dronninger/Elskerinder [Klik Her]