Her vil snart komme en side om mine interesser, nemlig slægtsforskning, lokalhistorie.

PÅ GENSYN

Click for Tirstrup, Danmark Forecast
Vejudsigten er fra Vejstation Tirstrup  Brug F5 til at opdater.
 

Januar måned, der er 31 dage i måneden.
I januar måned er der 8 Tycho Brahesdage 1 - 2 - 4 - 6 - 11 - 12 - 20 og endelig den 26. der i modsætning til de andre der er uheldige dage, skulle  denne være en særlig heldig dag.
Solopgang 1. januar 08:53 solned 31. januar 15:55.
Solopgang 31. januar 08:17 solned 31. januar 16:50.

Dagens længde 1. januar  07:02, siden vintersolhverv er dagen tiltaget med 00:09.
Dagens længde 31 januar 08:33 siden vintersolhverv er dagen tiltaget med 1:39.

Nymåne Ny måne 2. januar 19:34, Fuldmåne Fuldmåne 18. januar 0:50.
JANUAR MÅNED
I Bonde-praticaen fra 1744 findes dette vers for januar måned:
Jeg røger mit Kjød udi denne tid.
Jeg æder og drikker foruden Nid.
Intet Blod vil jeg af mig lade.
Fordi det i denne Maanet intet Moon baades.
I 2018 oplevede vi dette sjældne fænomen
Som det kan ses af ovenstående er der i januar måned 2 gange fuldmåne, et fænomen der kun forekommer hvert andet eller tredje år, som kaldes Blue Moon. Alligevel er der i år 2018 allerede 2 gange fuldmåne igen i marts måned, et fænomen der kaldes Dobbelt Blue Moon, som kun forekommer 3 til 5 gange i løbet af et århundrede, næste gang det sker er i år 2037.
Blå Måne
   
Officielle danske flagdage Dansk flag
Officielle flagdage i januar måned
1 . nytårsdag
Militære flagdage   Dansk flag
29. på denne dag flages der fra alle flådens skibe samt anlæg i land, for at markere årsdagen for udelling Holmens Hæderstegn

Vejrvarsler for januar måned

  • Kraftigt snefald i januar varsler en god høst.

  • Blæst i januar varsler en mild marts.

  • Mild januar lover frost i marts og april.

  • Mildt vejr i januar er ikke noget godt varsel for den kommende vækstsæson

  • Megen regn i januar gør marken bar.

  • En tør januar varsler ofte en våd juli

Romersk gud Janus
Juletylvten er dagene fra 25 december til 6. januar læs mere [Klik her]
Januar måned årets første måned. Gammelt dansk navn Glug måned. Månedens navn kommer fra den romerske gud Janus. Han fremstilles ofte med to hoveder et ungt der ser ind i det nye år og et gammelt der skuer tilbage i det forgangne år. Se billedet herover.
  • 1. januar Nytårsdag

Dagen kaldes også 8. dags jul eller Jesudag. Dagen er også den første af årets fester for Jomfru Maria "Vor Frue Dag". Denne gang fejres Jomfru Maria som Gudsføderske [Læs mere Klik her]
Hver dag mellem jul og Hellig Tre Konger har sit navn med nummer og slutter med 13. juledag eller trettende dags jul på Hellig Tre Kongers dag.
Navnet Jesu dag skyldes, at netop dén dag læses i kirkerne teksten om Jesu navngivelse. I den tekst dukker netop ordet "ottendedagen" op: "Da 8 dage var gået fik han navnet Jesus, som han var kaldt af englen, før han var undfanget i moders liv".
Først efter kalenderreformen i året 1700 blev 1. januar antaget som nytårsdagen i Danmark. Allerede Knud den Store, som levede ca. år 1000, besluttede at "ottende dags jul" skulle være opsigelses- og skiftedag. Længe betragtede man bl.a. juledag som den første dag i året.
Vejrvarsler:
Som vejret er på denne dag, således skal det også blive på Sankt Hans dag.

Nytårsmorgen rettede bonden sit blik mod himlen, for hvis himlen er rød før solopgang, bliver året præget af krig, pest og generelt dårligt vejr.
En anden vejrregel siger, at hvis solen på nytårsdag blot skinner, så længe det varer at sadle en hest, ja så skal det nok blive et frugtbart år.
Man kunne i øvrigt selv være med til at skaffe godt vejr i det nye år ved at feje godt inden døre på nytårsdag.

  •  5. januar Hellig Tre Kongers aften

Julen blev i gamle dage officielt afsluttet 5. januar. Et tre-grenet kongelys blev sat på middagsbordet, og man spiste et godt måltid mad. Kongelysets grene mødtes i et knudepunkt, hvor der kunne være indstøbt krudt. Når lyset brændte ned, lød der et stort knald, og lysene gik ud. Julen var ovre.
På Hellig Tre Kongers aften smuttede landmanden ud for at se på himlen for på denne aften kunne han tage varsel for årets høst af bælg frugter: Er det klart vejr, bliver ærter og bønner store. Men hvis det er gråt og trist, bliver de små og mislykkede.

Når man så gik i seng på Hellig tre kongers aften, passede de unge piger på ikke at falde i søvn. De holdt sig vågne for at stå op i den stille midnatstime, hvor de gik tre gange rundt om huset eller gården – samme vej som Solen – mens de hver gang ganske stille for sig selv fremsagde verset:

Jeg beder jer hellige konger tre,
at I i nat vil lade mig se:
hvis seng jeg skal rede,
hvis dug jeg skal brede,
hvis brud jeg skal være,
hvis navn jeg skal bære med ære.

7. januar Sankt Knuds dag:

I ældre tid var der en del forkellige opfattelser af hvornår julen sluttede, den mest gængse opfattelse var nok at den sluttede Helligtrekongersaften. Men da Helligtrekongersdag var officiel helligdag indtil kalender reformen gled dagen let ind i rækken af juledage og blev til trettende dags jul. Man sagde derfor om Sankt Knuds dag at ”Knud driver julen ud”
Om Lysten til fortsat Julemunterhed vidner det gamle Ønske: "Jul til Paaske!", hvilke Ord endog gik over i den sædvanlige Julehilsen, der kom til at lyde: "Gud signe eders Jul! Jul til Paaske! "Hvo der undlod, når han trådte ind i et hus, på denne vis at hilse de tilstedeværende, udsatte sig for at få "Balderone" (d.v.s. ni slag på rygstykkerne).
De sidste spor af Julen forsvandt, når man nogle dage efter Sankt. Knud på den såkaldte "Brokke- eller Bryggemisse" fortærede alle levningerne, skårne små stykker (Brokker) og kogt sammen til en ubestemmelig Blanding.

Knud Lavard  kalkmaleri fra Vigersted kirke Ringsted

Skt. Knud Lavard

8. januar Erhards dag:

Erhard en irsk munk, som omkring år 600 kommer til Regensburg, hvor han senere bliver biskop. Det fortælles, at den blinde hertugdatter Ottilia bliver seende, da han døber hende. Erhardt bliver helgenkåret i 1052.
Prins Vincen og og Prinsesse Josephine har fødselsdag, de er født i 2011 og er henholdsvis nummer 4 og 5 i arvefølge til den Danske trone
.

10. januar Poul Eremit

Paul (født ca. 229 i Theben, død ca. 341-342) var den første kristne eneboer (eremit). Han levede 90 år i den ægyptiske ørken, hvor en tam ravn bragte ham brød hver morgen. Som 22-årig var han flygtet ud i ørkenen på grund af kejser Decius's kristenforfølgelse. Han var ven med Antonius, der har helgendag den 17. januar.
Vejrvarsel:
Hvis solen skinner så længe denne dag, at en kælling med ti tommelfingre kan nå at sadle en hest, er der gode chancer for en god høst i år.

 

13. januar Hilarius dag

Opkaldt efter biskop Hilarius fra Poitiers. Han var også lærer og salmedigter. Han døde år 367.

Nytårsny d.v.s. Den første nymåne i det nye år, i 2018 falder i dag helt præcis kl. 3:18.
I tidligere tider var der mange skikke knyttet til nytårsny. De fleste gik udpå at sikre sig at man ikke kom til at mangle mad eller penge i det nye år. Det var derfor skik med en side flæsk under venstre arm og et rygbrød under højre arm og en åben pengepung i hånden gik man udenfor når så nyet skinnede på disse ting så skulle man ikke komme til at mangle noget af disse ting i det nye år.
Nytårsnyet kunne også bruges til at spå om fremtiden. Tog man en salmebog med sig ud og slog op på en tilfældig salme og lod nyet skinne på den så ville indholdet af salmen fortælle om hvad der ventede en i det kommende år var det f.eks. En bryllupssalme ville man blive gift i løbet af året.

Ikke sjælden bad de unge piger Nytårsnyet om at varsle dem om kærlighedslykken. Således skulle de unge pige gå udenfor og til Nytårsnyet fremsige følgende vers:

Sig mig kære Nytårsny,
hvis skjorte skal jeg sy,
hvis brud skal jeg blive,
hvis barn skal jeg føde.

Januar

20. januar Sankt Sebastian

 Dagen er opkaldt efter helgenen Sankt Sebastian, der er skytshelgen for atleter og soldater. Flere atleter bl.a. den amerikanske gymnastik dronning Simone har ladet sig inspirere af Sankt Sebastian dels fordi han var soldat dels fordi han udholdt store smerter.
Ifølge legenden var Sebastian officer i kejser Diokletians livvagt og hemmelig kristen. Det siges at Sebastian redder 2 kristne brødre, der ikke ville ofre til de hedenske guder. Kejseren lod ham derfor arrestere og binde til en pæl, hvor en flok mauretanske bueskytter skød til måls efter ham. Selvom han blev ramt af 34 pile døde han dog ikke deraf. En enke den senere helgeninde Irene plejede hans sår og bragte ham tilbage til livet.
Sebastian blev endnu en gang dømt til døden, da han bebrejde kejseren de fortsatte kristenforfølgelser. Denne gang skulle han tæves ihjel med kølleslag. Hans lig blev smidt i en kloak, hvor det blev fundet af en kristen kvinde, der havde drømt at Sebastian bad hende begrave hans levninger i katakomberne under Rom.
På primstaven er dagens mærke en økse nogen kegender om Sebastian fortæller at han fik hovedet hugget af med en økse.
Dagen er også helgendag for Sankt Felix han havde tidliere helgendag den 14. januar.

I gamle dage troede man at på Sankt Sebastian dag begyndte safterne at stige i væksterne, det var rart at, vide at trods sne og kulde var foråret langsomt på vej.

 

22. januar Vincents dag

Megen sol på denne dag varsler, at vinteren snart vil være forbi.
Er dagen klar, bliver vinteren god.

25. januar Pauli omvendelsdag

Dagen kaldes også poulsmesse og markerer dagen, hvor Saulus efter at have været kristenforfølger selv blev kristen under navnet Paulus.
Hvis det er frost denne dag forbliver det koldt til den 22. februar. Er vejret mildt, bliver 22. februar også mild.
Hvis det er gråvejr, bliver det en dårlig havesæson, men er det solskin vil det blive et år med godt vejr og god høst.
Hvis lærken synger denne dag, skal den være tavs lige så mange dage efter kyndelmisse (2. februar) - dvs. vejret bliver dårligt i starten af februar.

29. januar Valerius dag Triers første biskop

 

Der flages fra alle flådens skibe og anlæg i land, i anledning af udellingen af Holmens Hæderstegn. Holmens hæderstegn udeltes første gang i 1801 til håndværkere og arbejdere ved flådens store værft Holmen i København. Betingelse for at kunne søge Holmens Hæderstegn var at vedkommende havde været ansat fulde 25 år, samt at der intet var at udsætte på tjenesten. I dag er det en bredere kreds af personer ansat i søeetaten, der kan modtage Holmens Hæderstegn, og fra 1925 kan kvinder også modtage Hæderstegnet . I dag kan Hæderstegnet ikke søges men bliver tildelt.

Holmens Hæderstegn
Fredsduen Denne fredsdue flyver fra hjemmeside til hjemmeside
gennem så mange lande som muligt.
Tag duen med dig, og sæt den på din hjemmeside.

This dove of peace flies from site to site
through as many countries as possible.
Take the dove with you and put it on your website.
Forrige måned - Næste måned
Andre interessante internetsider:
Tilst 200 år
Fra landsby samfund til Global forstad
Simon og Anine
Træmanden på Viborgvej
Konger, Dronninger  og elskerinder
Konger, Dronninger, Friller, Matrisser og elskerinder