Topbanner

 Her vil snart komme en side om mine interesser,
nemlig slægtsforskning og lokalhistorie.
På GENSYN

Web-almanakken Århus NV

Carpe Diem - Grib dagen
Dagen i dag, du bruge kan
både med følelse og forstand.
Andre du møder på din vej,
påvirket bli'r af dig.
Giv dem et smil, det varmer enhver
mere end penge, er det jo værd.
Deler du glæden ud min ven,
se, hvor du får igen.
Afrivningskalender
September måned: der er 30 dage i måneden. 
Solopgang   1. September 06:24 sol ned  1. September 20:14.
Dagens længde 1. September  13:52, dagen aftaget med 3:51.
Solopgang 30. September 07:21 sol ned 30. September 18:59
.
Dagens længde 30. September 11:3, dagen aftaget med 6:05.
Nymåne Nymåne 7. September kl. 2:52, Fuldm�ne Fuldmåne 21. September kl. 1:55


   
Officielle danske flagdage i September Dansk flag
5. September Udsendte danske soldater m.m.
Militære flagdage  i September  Dansk flag
Hærens Hæderstegns Indstiftelsesdag 1945
September:
Månedens gamle danske navn er Fiskemåneden, det skyldes at man netop i denne måned fiskede meget store mængder af den fede høstsild, disse blev nedsaltet og gemt til vinteren.
Mundheld for landvæsen og bondehandel fra svundne tider siger om
september måned også kaldet fiskemåned.
Thi nu tager kystbeboerne for alvor fat på fiskeriet, hvor de ikke er for dovne til at befatte sig dermed. Der er fisk for fiskerens dær og nap i nåleøje.
Der er altid noget at fortjene for den Vindskibelige, men Man fanger ikke store fisk i grundt vand.
Af dyrene anså man de unge, af fiskene de gamle for bedst eller lækreste at spise. Desuden gjorde man sig den regel; af de store fisk skal man spise de mindste, men af de små de største.
Høsten:
I høsten var det i gammel tid skik at når der kom en fremmed ud i marken, stillede høstfolkene sig op på en række og hængte huerne på leens knage. Forkarlen slog tre slag med sin strygespån på lebladet og derefter strøg alle leen. For denne opvisning måtte den fremmede betale en flaske brændevin
September måneds vers:
"Nu skal Bonden sit Korn udtærske,
og Fiskeren fanger Silden ferske.
Svineflæsk jeg gerne æde må,
dejligste Fåremælk og Gedemælk også"

Vejrvarsler for September måned

 • Lyn og torden i september varsler en kold jul med meget sne.

 • Mange agern på egen varsler sne og kulde i julen.

Tr�skulptur Sdr. Dr�by
Tycho Brahes-dage:
Dage hvor alting går en i mod

September: 10 . og 18..
I september falder den 3. af årets 4 tamperdage
På tamperdag kunne man tage varsel af vejret, men først og fremmest holdtes der rundt om i landet den særlige domstol tamperetten. Som det hedder i Christian Vs Danske Lov (1683):

"I ægteskabssager dømmes på de fire tamperdage om året". På denne dag afsagde tidligere den gejstlige ret, tamperretten, som bestod af stiftsamtmanden og nogle gejstlige medlemmer (kapitelsret) dom i ægteskabssager.

Efter forordningen af 1.12.1797 blev tamperretten nedlagt, og ægteskabssager henvist til den almindelige, civile ret.
Vejrvarsel: Som vind og vejr er på tamperdag og to dage efter, vil det blive de næste tre mæneder. Første måned som på tamperdag og de to næste måneder som hver af de næste to dage.

Som hjælp til af finde Tamperdagene dette lille vers:
Onsdag efter aske vi tamperdage få,
Onsdag i pinseuge ligeså,
Onsdag efter hellig korsets fest (14. september).
Onsdag efter Lucia komme tamperdage vist.

Tamperdag var efter kirkens reform i 1683 def. ved 4 kvartaler.
1. tamperdag: Sidste onsdag før Jul
2. Tamperdag: Anden onsdag efter faste(lavn).
3. Tamperdag: Første onsdag efter Pinse.
4. Tamperdag: Tredie onsdag i september.

1. September: Skt. Ægidius dag

Skt. ægidius er skytshelgen for ammende mødre, halte, lamme og tiggere. Han var også en af den Katolske kirkes 14 nødhjælpere. Nødhjælpere er en række helgener som mennesker i fare eller nød især bør henvende sig til i deres bønner.

 • Hvis det er flot og klart vejr på denne dag, bliver vejret smukt resten af måneden, for vejret på Skt. Ægidius varsler vejret for hele september.

8. September:  Jomfru Marias fædselsdag "Vor Fruedag" eller Morsmesse

 • Den katolske kirke fejrer den hellige Jomfru Maria fødsel på den traditionelle faste dato den 8. september, ni måneder efter hendes ubesmittede undfangelse 8. december.

 • Dagen er så årets 5. "Vor Frue dag" i katolsk tid blev jomfru Maria Jesus moder fejret med i alt syv store højtider. Denne gang er det så Jomfru Marias fødselsdag. Generelt gælder det for alle "Vor Fruedage" som vejret var på den foregående Vor Frue dag, således skulle det også blive på den næste.

 • Solskin og blå himmel på denne dag varsler et mildt efterår og rugen skulle gerne være sået inden dagen var omme.
  Klar vejr på denne dag, varsler mildt forår.

 • Et gammelt folkeligt mundheld sagde at man ved morsmessetid fik sommerens sidste varme, et andet mundheld sagde at Marrimesse kyllinger var de bedste.

 • Fårene skulle nu klippes, derfor er primstav mærket denne dag en fåresaks

Jomfru Marias f�dsel
Læs mere om
Vor Frue Dagene

14. september Korsest ophøjelsesdag eller Korsmesse

Kejser Heraclius gjorde denne dag til en vigtig festdag for at fejre sejren over Perserne og generobring af Korset  fra hedningene.
Efter gammel nordisk bondetradition begyndte trækfuglene denne dag deres træk sydpå.

17. September: Lambertus dag

Dagen er opkaldt efter biskop Lambertus fra Maastrict. Han døde år 705
Mundheld for landvæsen og bondehandel fra svundne tider siger om Lambertus dag

Hvo der vil have røde hasselnødder, skal nu plante dem; de bære de mange og de større nødder. Derfor kaldes de, de Lambertske nødder.

18. September: Titus dag

Opkaldt efter biskop Tiyus, der var apostlen Paulus´ ledsager
Prins Christian Frederiks den senere Kong Christian den 8 fødselsdag 1786 [Læs mere Klik her]

20. September: Tobias dag

Tobiasnætter, udtrykket stammer fra de Apokryfe skrifter i Det Gamle Testamente, hvor Tobias bog beretter om den fromme Tobias, der på Herrens bud giftede sig med enken Sara fra Ekbatana, hun havde haft syv ægtemænd som alle var dræbt på brudenatten af dæmonen Asmodis inden ægteskabet var blevet fuldbyrdet . Men den gode Tobias gennemførte brudenatten og overvandt dæmonen. Efter råd fra ærkeenglen Raphael brændte Tobias inden bryllupsnatten hjertet og leveren fra en fisk. Dette brød dæmonens magt og Asmodis flygtede til Ægypten, hvor han blev bundet af engle.
Dette er baggrunden for udtrykket Josefnat (Tobiasnætter), en gammel skik hvor brud og brudgom ikke havde samleje den første nat efter brylluppet for ikke at udfordre Gud eller guderne
Sainte Marie-Madeleine er en landsbykirke i Rennes-le-Château, i det sydlige Frankrig, hvor denne drabelige statue af dæmonen Asmodeus står ved indgangen

xDæmonen Asmondisx

21. September: Matthæusdag eller Mattsmessedagen

Dagen er opkaldt efter evangelisten Matthæus  og er en af de såkaldte Aposteldage. Et gammelt folkeligt mundheld sagde, at fra denne dag krøb ormene dybere ned i jorden.

22. September: Efterårsjævndøgn Mauritiusdag

 • Jævndøgn Solop 7:06 solned 19:18 dagen er aftaget med 5 timer og 29 minutter siden sommersolhverv.

 • Vi har jævndøgn to gange om året. Her på den nordlige halvkugle er der forårsjævndøgn cirka 21. marts og efterårsjævndøgn cirka 23. september.
  De to døgn om året hvor dag og nat er lige lange over hele jorden.  I 2020 er efterårsjævndøgn den den 22. klokken 15:30 dansk sommertid. Solen er netop på det tidspunkt midtvejs mellem det nordligste og sydligste punkt i sin bane og står lodret over ækvator. Efterårsjævndøgn indvarsler astronomisk efteråret.

28. September: Wenceslaus dag

 • Dagen har navn efter den tjekkiske nationalhelgen der i 929 blev dræbt af sin hedenske bror. Hans statue står i Prags centrum.

  2015
  September måneds fuldmåne byder i de meget tidlige morgen timer på to specielle astronomiske fænomener . Det første fænomen kaldes supermåne. Omkring kl. 3 samtidig med at der er fuldmåne, er månen meget tæt på jorden. og ses derfor som en stor gul skive.

  Den kan dog kun ses i kort tid, for nu glider månen ind i jordens skygge, og vi får en total måneformørkelse og et meget sjældnere fænomen opstår.
  Det kaldes for boldmåne, fordi månen nu ses som en rød skive. Farven kan dog variere meget fra svag lyserød til rigtig rød. Det høre til sjældenheder at de to fænomener blodmåne og supermåne optræder samtidig. Sidste gang begge fænomener optrådte samme nat var l 1982, og det sker først igen i 2033.
  Blodmåne september 2015

29. September: Skt. Michael (Mikkelsdag)

 • Dagen er opkaldt efter Ærkeenglen Michael, der er alle menigheders beskytter. Michael er en af de syv ærkeengle. Det er kun ganske få engle, der nævnes ved navn i biblen, Michael er en af dem. Det fortælles at Michael står vagt ved porten til paradis, der vejer han de dødes sjæle. De sjæle hvor vægtskålen vipper til den rigtigt side, dem leder han ind i paradis.
  Efter reformationen blev dagens navn ændret til det mindre katolsk klingende -Alle engles dag- , navnet slog dog aldrig an og er efterhåden gledet i glemmebogen.
  Ærkeengle og de andre engle [Læs mere her]

 • Det var en almindelig forestilling at på denne dag sluttede sommeren og når dagen blev bevaret i den protestantiske kalender hænger det nok sammen med at der i kirkerne på denne dag blev afholdt høsttakkefest, og bagefter var der høstgilde i landsbyen,
  Det også på denne dag det var skiftedag d.v.s. at piger og karle på denne dag kunne skifte ansættelsesforhold.

 • På Mikkelsdag startede vinterhalvåret og bondetraditionen foreskrev at fåreklipningen skulle begynde denne dag.
  På Mikkelsdag skulle man efter gammel bondetradition sørge for at have kreaturerne indendørs.

  Hvis en tot fåreuld blæste bort denne dag vil vinteren blive streng, og der vil komme til at mangle foder til dyrene.
  Hvis bonden vil bevare sit gode helbred vinteren igennem. skulle han denne dag drikke et glas godt mjød på fastende hjerte.
  Så lang tid det fryser før Mikkelsdag ligeså længe vil det fryse efter Valborgdag 1.maj.
  Ligeså dybt solen skinner i vandet på Mikkelsdag ligeså tyk bliver isen den føgende vinteren.
  Tordner det på denne dag, får vi stærke efterårsstorme.
  Er nætterne klar på denne dag, får vi en streng vinterr.
  Blæst på denne dag varsler en hård vinter .

 • Tidligere blev der i Norden afholdt kirkefest på Mikkelsdag. Festen var en slags takkefest for høsten. Ved denne lejlighed var det tradition for at uddele Mikkelskorn til de fattige.

Fredsduen Denne fredsdue flyver fra hjemmeside til hjemmeside
gennem så mange lande som muligt.
Tag duen med dig, og sæt den på din hjemmeside.

This dove of peace flies from site to site
through as many countries as possible.
Take the dove with you and put it on your website.

Links:
Fra landsby til global forstad www.tilst200aar.dk
Træmanden på Viborgvej lo/trmanden_viborgvej.html

Konger . Droninger_ Elskerinder, Friller og Maitresser

 Forrige måned -  Næste måned