Top banner

 Her vil snart komme en side om mine interesser,
nemlig slægtsforskning, lokalhistorie.
PÅ GENSYN

Web-almanakken Århus NV

  Carpe Diem - Grib dagen
Dagen i dag, du bruge kan
både med følelse og forstand.
Andre du møder på din vej,
påvirket bli'r af dig.
Giv dem et smil, det varmer enhver
mere end penge, er det jo værd.
Deler du glæden ud min ven,
se, hvor du får igen.
Afrivningskalender 
Juni måned: der er 30 dage i måneden.
Solopgang   1. juni 04:40 sol ned  1. juni 21:57.
Dagens længde 1. juni 17:17, dagens længde er tiltaget med 10:24 siden vinter solhverv.
Solopgang 30. juni 04:36 sol ned 30. juni 22:11
.
Dagens længde 30. juni 17:36. dagens længde er aftaget med 6 minutter siden sommer solhverv.
FuldmåneFuldmåne 14. juni 13:52, Nymåne Ny måne 29. juni 4:53.

   
Officielle danske flagdage i juni Dansk flag
5. juni: Grundlovsdag
7. juni: HKH Prins Joachims fødselsdag
15. juni Valdemarsdag og Genforeningsdagen 1920
Militære flagdage  i juni  Dansk flag
5. juni: Kampen ved Dybbøl 1848

Vejrvarsler for juni måned

 • Sommervejret:

 • Springer eg før ask går sommeren i vask, springer ask før eg bliver sommeren bleg.

 • Juni varme og regn dertil, således bonden det have vil.

Baal 

Tycho Brahes-dage. dage hvor alting går en i mod

Juni: 6.  
Pinsen
er en af forårets bevægelige helligdage, den falder altid i maj eller juni.
'Pinse' kommer af det græske 'pentecosta', der betyder halvtredsindstyvende: Pinsen falder 50 dage efter påskedag.
Det vi fejre i pinsen er Helligåndens nedstigning til jorden. I kunsten ses Helligånden ofte illiustreret som en hvid due.
Læs mere [Klik her]
Due-mosaik

3. juni: Trinitatis

Frederik VIII fødselsdag (Læs mere her)

  8. juni: Medardus dag

 • Regner det på denne dag, vil det vedblive at regne i hele 40 dage.

 • Som vejret er på denne dag, vil vejret være i 8 uger eller imdtil høsten.

15. juni:  Sct. Veits dag og Valdemars dag

 Den 15. juni er det valdemarsdag (indført 1912) for at mindes den dag i 1219, hvor Dannebrog ifølge myten faldt ned fra himlen i Estland, hvor den danske konge Valdemar Sejr kæmpede mod esterne i slaget ved Lyndanisse. Dagen bliver fejret af Danmarks-Samfundet, som sælger små dannebrogsflag til at finansiere flaggaver og faner som uddeles til forskellige foreninger. Indtil 1948 var dagen skolefridag.

 • Bliver det regn på denne dag, bliver det et frugtbart år.

 • Regn på sct. Veits giver regn i 30 dage.

 • Sct. Veits regn fordærver byggen.

17. juni: Botolphus- eller Bodulfs dag

Et gammelt nordisk folkemundheld siger, at "regn på Budolfs dag, giver en høst, som er bedre end kongens guld."

Tør vejr på Bodelsmesse giver korte strå og lave neg

Lige så længe rugen drær før Bodelsmesse, lige så længe mejes den før Olufsmesse (29. juli)

20. juni: Sylverius dag

Opkaldt efter pave Sylverius. Han blev dræbt, fordi han modsatte sig en hednings udnævnelse til biskop
I Mundheld og meninger om landvæsen og bondehandel for det meste fra henfarne tider fra 1840, står der om denne dag.:
20. juni 1788 Forordning on Stavnsbaandets løsning fra godserne  for bondestandens mandkjon. En dag der burde fejres hvet år. [Læs mere om Stavnsbaandet Klik her]


21. juni: Albanus dag (sommersolhverv solopgang 4:32 sol ned 22:12 dagen tiltaget med 10:49)

 • Grønland har nationaldag - og fejrer årets længste dag. Siden 2016 er dagen også blevet markeret i Danmark, hvor det grønlandske flag vajer fra alle offentlige flagstænger og ligeledes ved danske ambassader og repræ­sentationer i udlandet.

 • Sankt Albanus den første kristne britiske Matyr, halshugget i år 308 af  Maximian efter ordre fra Kejser Diocletian.

 • Ordet solhverv stammer fra oldnordisk: sólhvarf, egl. 'solvending'. I 2021 er det sommersolhverv den 21 jumi klokken 5:32
  At fejre solhverv er en urgammel skik der der stammer tilbage til tiden længe før kristendommen . Der var tidligere knyttet megen overtro til disse fester [Læs mere klik her ]

23. juni: Sankt Hans aften

 • "Sankt Hans aftens regn er godt for præst og degn". Dvs. det bliver en god høst.

 • Et andet varsel siger, at regn "Sankt Hans aften er varsel for regn de næste seks uger".

 • "Jo mere det regner på sankthansaften, des mindre vokser hasselnødderne."

 • Hvis mosen er rød af hjertegræs til Skt. Hans, bliver høsten tør.

 • Når kærulden står hvid allerede ved Skt. Hans, bliver høsten våd.

Sankt Hans bål

24. juni: Sankt Hans dag

 • Sommerens vækst bliver god, når Skt. Hans dag er regnfuld.

 • Det varsler varm sommer og våd høst, hvis gøgen kukker efter Skt. Hans.

27. juni: Syvsoverdag

 • Solskin på denne dag varsler solskin i de følgende uger.

 • Syvsoverdags vejr varsler vejret for de kommende syv uger.

27. juni: Peter og Poul - Petrus og Paulus dag

I de gamle bondesamfund sagde man, Hvis gøgen kukker til Peter og Poul, så bliver høsten hed

FredsduenDenne fredsdue flyver fra hjemmeside til hjemmeside
gennem så mange lande som muligt.
Tag duen med dig, og sæt den på din hjemmeside.

This dove of peace flies from site to site
through as many countries as possible.
Take the dove with you and put it on your website.
Forrige måned - Næste måned  Andre intresante steder
Tilst 200 år fra landsbysamfund til global forsted [Klik her] - Konger/Dronninger/Elskerinder [Klik Her]